NAZARETH HOSPITAL

SHILLONG | MEGHALAYA | INDIA

TO LOVE, TO SERVE, TO HEAL

Arbuthnot Road,
Near Police Point,
Laitumkhrah,
Shillong - 793003,
Meghalaya.

Emergency Cases

Working Time: Open 24/7

+91 364 2224052,
+91 364 2210188

Nazareth Hospital, ShillongNazareth Hospital, Shillong
YEAR OF PASSING STATE
PEDIATRICS
Dr Uma Amal Ghosh 2013 Assam
Dr Dashrath Savjibhai Vaghasiya 2014 Gujarat
Dr Richard Mario Lurshay 2015 Karnataka
Dr Chandreshkumar Bavchandbhai Paneliya 2015 Gujarat
Dr Ankur Sharma 2017 Haryana
Dr Arti Sharma 2018 UP
Dr Salil Srivastava 2019 UP
Dr Yamini Sharma 2019 Rajasthan
Dr Prateek Sinha 2020 Jharkhand
Dr Arun John 2021 Tamil Nadu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com