DNB Pass out Candidates of the Nazareth Hospital

Name of the CandidateDisciplineYear of Completion
Dr.bikkad-kiran
Dr.bikkad-kiran
General MedicineJune 2018
Dr. DANIEL GNANADURAI
Dr. DANIEL GNANADURAI
SurgeryJune 2018
Dr. KSHAMA SANJEEV JAIN
Dr. KSHAMA SANJEEV JAIN
SurgeryJune 2018
Dr. MOHD ATEEQUR RAHAMAN
Dr. MOHD ATEEQUR RAHAMAN
General MedicineDec 2017
Dr. Ankur Sharma
Dr. Ankur Sharma
PaediatricsJune 2017
Dr. Shaik Imran Ali
Dr. Shaik Imran Ali
Surgery June 2017
Dr. Sandeep
Dr. Sandeep
Surgery June 2017
Dr. Shankar
Dr. Shankar
General MedicineJune 2017
Dr.-Chandreshkumar-B-Paneliya
Dr. Chandreshkumar B Paneliya
PaediatricsJune 2015
Dr.-Richard-Mario-Lurshay
Dr. Richard Mario Lurshay
PaediatricsJune 2015
Dr.-Bhatt-PrakashKumar-Prabhashankar
Dr. Bhatt Prakashkumar Prabhashankar
General MedicineJune 2015

Dr. Mahendra Thakre
General MedicineMay 2015
2
Dr. Sunuraj Sivarajan
General MedicineMay 2015
3
Dr. Vaghasiya Dashrath Savjibhai
PaediatricsJune 2014
4
Dr. Uma Amal Ghosh
PaediatricsDec 2013